Διάλεκτος: Σαμοθρακίτικα - Λέξη: γουργόβααστου

γουργόβααστου

Διάλεκτος: Σαμοθρακίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

νερόβραστο κρέας