Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: γελμάτ

γελμάτ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

σιτάρι

Επεξήγηση

Από το γέννημα.