Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: άϋρου

άϋρου

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

άχυρο