Διάλεκτος: Βασιλικιώτικα - Λέξη: ξπόλτος

ξπόλτος

Διάλεκτος: Βασιλικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Βασιλικά Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

ξυπόλυτος