Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: μαλαχτά

μαλαχτά

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

κοπριές

Επεξήγηση

Είναι οι κοπριές που χρησιμοποιούνται για καύσιμο