Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: κουμέσι

κουμέσι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

ορνιθώνας