Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: γορκουλούχ

γορκουλούχ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

κρυψώνας

Επεξήγηση

Τουρκ. korkuluk.