Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: αμπαριού ντού σπίτ'

αμπαριού ντού σπίτ'

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

αποθήκη

Σχόλια

Λέγεται και απλά αμπάρ