Διάλεκτος: Κοζακίτικα - Λέξη: σκρούμος

σκρούμος

Διάλεκτος: Κοζακίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

καμμένο