Διάλεκτος: Κοζακίτικα

Κοζακίτικα

Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία

Τόπος που μιλείται: