Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: κατσιμάτου ντού σπίτ'

κατσιμάτου ντού σπίτ'

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

καθιστικό δωμάτιο