Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: Τζιτζίνξιι

Τζιτζίνξιι

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

Βούηξε

Επεξήγηση

Βούηξε το αυτί μου

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Πίσω τα' χει του γρούν'

Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά