Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: κιουσκού

κιουσκού

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

μπάρα

Επεξήγηση

Τουρκ. kusku.