Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: αεριώνας

αεριώνας

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

αχυρώνας

Επεξήγηση

Λέγεται και νεϋριώνας.