Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: νεϋριώνας

νεϋριώνας

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

αχυρώνας

Επεξήγηση

Λέγεται και αεριώνας.