Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: γονάχ'

γονάχ'

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

ανώγιο