Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: μάτ'

μάτ'

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

δωμάτιο

Επεξήγηση

Λέγεται και σπίτ'.