Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: ντουρέτσ'

ντουρέτσ'

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

παραστάδες

Επεξήγηση

Οι παραστάδες της πόρτας. Πληθ. ντουρέτσα (τουρκ. durec).