Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: βλαστικός

βλαστικός

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

βασιλικός

Επεξήγηση

Το φυτό βασιλικός