Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: χαρλάτσ

χαρλάτσ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

λάσπη

Επεξήγηση

τουρκ. harlas.