Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: πράσ'να

πράσ'να

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

πράσινα

Επεξήγηση

Δείτε τις εκφράσεις

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

τα τρώω πρασ'να

είμαι σπάταλός, ζω με καλοπέρασει χωρίς να κουράζομαι