Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τοπούζα

τοπούζα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

ρόπαλο

Επεξήγηση

Τουρκ. topuz