Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: άσκουμα

άσκουμα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

κουβάς

Επεξήγηση

από το αρχ. άσκωμα