Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: φούρνους

φούρνους

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

φούρνος

Επεξήγηση

Πληθ. φούρνιγια