Διάλεκτος: Τρικαλνά-χουριάτκα - Λέξη: Γραπατσώνεις

Γραπατσώνεις

Διάλεκτος: Τρικαλνά-χουριάτκα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Τρίκαλα ,Καρδίτσα, Καλαμπακα,

Μετάφραση

Γραπώνεις