Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: Δραπέτσι

Δραπέτσι

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

Σκληρό κρέας

Επεξήγηση

Σκληρό κρέας, που δεν μασιέται