Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: Παταούγκα

Παταούγκα

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

Κλειστό βολιώτικο πεϊνιρλί