Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: Χαζοντάμαρο

Χαζοντάμαρο

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

Χαζός

Επεξήγηση

χαζός, αφελής