Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: τζαν τζινγκ τοπ οϊνάρ

τζαν τζινγκ τοπ οϊνάρ

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

για την ερημιά σε ένα μέρος