Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: σουρντά μπουρντά

σουρντά μπουρντά

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

όπως όπως

Επεξήγηση

surda burda τούρκικη λέξη, εδώ πέρα