Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: μάξους

μάξους

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

τάχα

Επεξήγηση

maksut τούρκικη λέξη, σκόπιμος