Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: μπάρεμ

μπάρεμ

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

άραγε, τουλάχιστον