Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: μπατζάς

μπατζάς

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

καπνοδόχος

Επεξήγηση

baca τούρκικη λέξη, καπνοδόχος