Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: λέσι

λέσι

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

ψοφίμι

Επεξήγηση

le? τούρκικη λέξη ψοφίμι