Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: λαήνα

λαήνα

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

πήλινη στάμνα