Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: κουρμπάνι

κουρμπάνι

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

θυσία

Επεξήγηση

kurban τούρκικη λέξη, θύμα