Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: γκιόλα

γκιόλα

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

λίμνη

Επεξήγηση

G?l τούρκικη λέξη, λίμνη