Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: κουρουτζής

κουρουτζής

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

αγροφύλακας