Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: ζορλαμάς

ζορλαμάς

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

δυσκολία

Επεξήγηση

Zor τούρκικη, δύσκολος