Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: γουλιάρης

γουλιάρης

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

λαίμαργος

Επεξήγηση

ο πρόλοβος των πουλιών.\r\n λατινικά gula `λαιμός΄