Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: γαλέντζι

γαλέντζι

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

ξύλινο τσόκαρο