Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: μαξούλι

μαξούλι

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

καλλιέργεια, σοδιά

Επεξήγηση

mahsul τούρκικη λέξη