Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: χαρά μπατί

χαρά μπατί

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

άνω κάτω