Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: Τσαρές

Τσαρές

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

θεραπεία τουρκ ?ares

Επεξήγηση

Δεν υπάρχει τσαρές. \r\nΔεν υπάρχει λύση.