Διάλεκτος: Μπανιώτικα - Λέξη: Χαϊβάν

Χαϊβάν

Διάλεκτος: Μπανιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Κίτρος Πιερίας

Μετάφραση

Ζώο, χαζός