Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: μπεκιάρης

μπεκιάρης

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

bekar τούρκικη

Επεξήγηση

εργένης