Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: Κατάντα

Κατάντα

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

παραμονή γιορτής

Επεξήγηση

η λέξη αυτή χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα, είναι πολύ συνηθισμένηπολύ π.χ. κατάντα Πασχαλιά κι συ ακόμα ασβεστώνεις