Διάλεκτος: Αρτινή - Λέξη: ποτστής

ποτστής

Διάλεκτος: Αρτινή / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Στην πόλη της Άρτας και στα χωριά της

Μετάφραση

μεγάλο αυλάκι που ποτίζει τα χωράφια