Διάλεκτος: Αρτινή

Αρτινή

Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος

Τόπος που μιλείται: Στην πόλη της Άρτας και στα χωριά της