Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: μπιτσλιάκος

μπιτσλιάκος

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

σκορπιός